Podpořte finančně naše projekty 🙂

Příspěvky budou použity na financování našich projektů a aktivit.

Recyklace & Využití odpadu

Našim cílem je rozvoj trvale udržitelných forem nakládání s odpady s ohledem na vývoj tržního prostředí, cyklické využívání odpadů, přetváření odpadů v dále použitelný materiál. Podpora a koordinace projektů zaměřených na rozvoj třídění a recyklace odpadů v regionech.

Výběr platební metody
Osobní informace

Darovat: 100Kč

EVVO & Děti & Recykláček

Environmentální vzdělávání zejména pro mladé generace. Vytvářet povědomí o tématech relevantních z hlediska budoucnosti, jako je odpadové hospodářství a využívání druhotných surovin. Cílem projektu je upozornit a vzbudit zájem, zvědavost a chuť k rozvoji i u těch nejmenších.

Osobní informace

Darovat: 100Kč